१२४

आत्म-बन्धन कुंडल

  • आत्म टाँसने एयर कुंडल

    आत्म टाँसने एयर कुंडल

    सेल्फ टाँसेको तामा एयर कुंडल व्यापक रूपमा चिकित्सा उपकरण, आउटडोर खेल उपकरणमा प्रयोग गरिन्छ।

    केवल तपाईंको इन्जिनियरबाट आधारभूत जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक छ, हामी डिजाइन र अनुकूलन गर्न मद्दत गर्न सक्छौंउत्पादनतिम्रै लागि मात्र।