१२४

फेराइट रड इन्डक्टर

  • रड कोर चोक

    रड कोर चोक

    रड कोर चोकको लागि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रकार्य त्यो होएसी सिग्नलहुन सक्छफिल्टर वा रेसोनन्ट रेसिस्टर र सी संगअपासिटर।

  • चोक इन्डक्टर

    चोक इन्डक्टर

    फेराइट रड चोक इन्डक्टर अटोमोटिभ इलेक्ट्रोनिक्समा व्यापक र लोकप्रिय छ, सानो आकारको साथ, मुख्य फाइदा लागत प्रभावकारी, उच्च इन्डक्टन्स र कम हानि हो।